Tình hình cây trồng và giai đoạn sinh trưởng tại các tỉnh trong tuần 2 tháng 12 năm 2021
10/06/2022

Nhìn chung thời tiết ảnh hưởng không lớn đến quá trình thu hoạch lúa Mùa, xuống giống vụ Đông Xuân sớm và rau màu một số tỉnh. Lúa Mùa, lúa Thu Đông, lúa Đông Xuân sớm, rau màu và một số cây trồng chính khác sinh trưởng phát triển bình thường.

Hướng dẫn khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2022

nhằm tận dụng tiềm năng, lợi thế ngành tôm cho nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, chủ động mùa vụ nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo kế hoạch năm 2022, Tổng cục Thủy sản hướng dẫn khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2022 và một số nội dung quản lý giống, vật tư đầu vào dùng trong nuôi trồng thủy sản, cụ thể như sau:

10/06/2022 14:01
Tin tức giữa 1

Góc nông nghiệp vui

Thử tài giải đố nhận ngay quà tặng từ bác sĩ nông nghiệp

Chủ đề Tết cổ truyền 2022

Câu 1: Nồi bánh trưng thường được nấu trong thời gian bao lâu?
Tin tức phải 1
Tin tức phải 2