Vụ lúa Hè Thu tại Đồng bằng sông cửu long bước vào mùa thu hoạch từ tháng 6

13/12/2022 18:46

Tổng diện tích xuống giống toàn vùng Nam bộ vụ Hè Thu 2021 đạt 1.599 nghìn ha, giảm 11 nghìn ha. Tuy diện tích giảm nhưng năng suất ước đạt 56,51 tạ/ha, tăng 1,14 tạ/ha đưa sản lượng của toàn vụ ước đạt 9.036 nghìn tấn, tăng 120 nghìn tấn so với vụ Hè Thu 2020.

Tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vụ Hè Thu xuống giống 1.515 nghìn ha, giảm 9 nghìn ha; năng suất ước đạt 56,66 tạ/ha, tăng 1,15 tạ/ha; sản lượng ước đạt 8.584 nghìn tấn, tăng 124 nghìn tấn so với vụ Hè Thu trước và bắt đầu vào mùa thu hoạch từ tháng 6.

Vụ lúa Hè Thu tại Đồng bằng sông cửu long bước vào mùa thu hoạch từ tháng 6

Vụ hè thu năm 2021, tỉnh An Giang sẽ xuống giống trên diện tích 230.000 ha lúa, ước năng suất cả vụ đạt 5,71 tấn/ha với tổng sản lượng đạt hơn 1,3 triệu tấn. Trong đó, huyện Tri Tôn là địa phương xuống giống nhiều nhất với diện tích 43 nghìn ha...

 

Vụ hè thu năm nay, tỉnh Long An gieo sạ khoảng 215.000 ha lúa, với các giống lúa như ST 24, ST 25, RVT, VD 20, OM 4900, Đài thơm 8, Nàng hoa 9, nếp...

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, vụ lúa hè thu 2021, nông dân trên địa bàn gieo sạ khoảng 76.000 ha; tập trung chủ yếu ở các huyện Châu Thành A, Vị Thủy, Phụng Hiệp và TP Vị Thanh.

 

Vụ lúa hè thu năm nay, tỉnh Kiên Giang gieo trồng khoảng 280.000 ha.

Vụ hè thu 2021, tỉnh Bến Tre sản xuất lúa trên diện tích hơn 10,5 nghìn ha, trong đó tập trung ở huyện Ba Tri 9,5 nghìn ha, Giồng Trôm 800 ha, Thạnh Phú 150 ha, Bình Đại 80 ha; ước năng suất bình quân 44,4 tạ/ha...

 

Vụ hè thu năm nay, tỉnh Vĩnh Long xuống giống khoảng 51.500 ha lúa.

-Thông tin tham khảo được Bác sĩ nông nghiệp tổng hợp-

Copy link

Ý kiến bạn đọc

Cùng chuyên mục

Góc nông nghiệp vui

Thử tài giải đố nhận ngay quà tặng từ bác sĩ nông nghiệp

Chủ đề Tết cổ truyền 2022

Câu 1: Nồi bánh trưng thường được nấu trong thời gian bao lâu?